Landtullen

Landtullen, eller ”lilla tullen”, se tullväsende, tullkammare, tullhus.