Landborgspromenaden

Landborgspromenaden, erbjuder natursköna utblickar i överflöd
Landborgspromenaden, erbjuder natursköna utblickar i överflöd

Landborgspromenaden, vandringsled/promenadstråk längs krönet på Landborgen mellan centrum och Sofiero. Den första gången idén om en gångförbindelse längs landborgen presenterades var år 1896 i ett yttrande av trädgårdsarkitekt A. Medin, stadsträdgårdsmästare i Stockholm, som skrev: … kunde planteringen vid Kärnan i en framtid genom en väg utsträckas öfver Helsan och på yttersta platån fram till Pålsjö, skulle detta blifva en promenad, hvartill motstycke i vårt land svårligen kunde finnas …. Förbindelsen anlades i huvudsak under åren 1959–1976 efter ritningar av stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson. Planer finns att utöka förbindelsen söderut. År 2004 tog stadsbyggnadskontoret initiativ till att Helsingborgs stad skulle koppla på den regionala vandringsleden Skåneleden, som 2005 omfattar över 100 mil vandringsled under Stiftelsens för fritidsområden i Skåne huvudmannaskap. Vandringsleden går, förutom i resten av Skåne, utmed Öresundskusten via Viken, Raus och Råå vidare till Landskrona och Malmö. Leden sammanfaller också med Landborgspromenaden.