Kvarter Tor

Tor, kvarter, under utgrävningar 1986 av en del av kvarteret (S. Kyrkogatan mittför Mariakyrkan) framkom att det varit bebyggt sedan 1200–1300-talet. Här har stadens Rådhus legat fram till 1679.