Kulturmagasinet

Kulturmagasinet, mellan 2002 och 2022 en fristående institution inom Helsingborgs museer vid sidan av Fredriksdal – museer och trädgårdar och Dunkers kulturhus. Byggnaden är ritad av Michelsen Arkitekter (jmfr Jörgen Michelsen) med Sonny Mattsson som huvudarkitekt och uppfördes 1996 inom Fredriksdals museiområde med medel ur Dunkers donationsfond. Kulturmagasinet är ett museimagasin som inom en yta av 8 000 kvadratmeter rymmer alla funktioner som behövs från det att ett föremål förs in i samlingarna tills det når publiken. Här finns föremålsintag med utrymme för grovrengöring, frysrum för skadedjursbekämpning, mottagningsmagasin, rum för registrering, foto- och konserveringsateljéer samt 10 klimatstyrda specialmagasin för olika föremålstyper. I byggnaden ryms även kontor, bibliotek, forskarsal, verkstäder och publika utrymmen med utställningslokaler, studierum och lektionssalar.
Kulturmagasinet ansvarar för Helsingborgs museers arkiv, bibliotek och föremålssamlingar och för arbetet med kulturmiljövården inom Helsingborgs kommun. Kulturmagasinet arbetar även med uppdragsverksamhet inom konservering och står för förvaltningen av Kärnan. Institutionen arbetar med föremålshantering, dokumentation, måleri-, textil- och kulturhistorisk konservering och deltar i olika publika samarbetsprojekt. Kulturmagasinet har ett regionalt ansvar för magasinering och konservering inom de skånska museinätverken. [[1]].