Kärrabacken

Kärrabacken, namn på en tidigare förbindelse mellan Husensjö mosse och Hälsobäcken. den korsade såväl Hälsovägen som Långvinkelsgatan. Se även sjöar och vattendrag.