Kristinehall

Kristinehall, (även Christinehall) var under 1800-talet ett landeri på den i Öresund utskjutande trekantiga udden, kallad ”fröken Barcks trekant” väster om Tågagatan. Kristinehall, som ägdes av fröken Louise Barck (1817–1900) har gett namn åt det intilliggande bostadsområdet. Från nämnda udde, på pålar ut i vattnet, anlades 1864 det första Norra kallbadhuset. (se även Badhus).