Köpinge

Köpinge, handelsplats under vikingatiden, troligen belägen på norra sidan och uppströms vadstället över Råån intill nuvarande Raus kyrka. Under vikingatiden, år 800 till 1050, fanns det i Skåne ett tiotal handelsplatser med efterleden -köpinge vid vattendragen en kort sträcka före deras utlopp i havet. För samtliga köpingeorter upphörde handelsfunktionen under 1000-talet och ingen av dem har blivit stad under medeltiden. Köpinge avlöstes troligen av Helsingborg som handelsplats omkring år 1000. Den medeltida byn Köpinge låg vid nuvarande Österleden omedelbart söder om Malmöleden. Före skiftet i början av 1800-talet hade byn ca 10 gårdar.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Köpinge: [[1]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[2]].