Konsulernas Helsingborg

Konsulernas Helsingborg, ett epitet anspelande på att staden under flera decennier från slutet av 1800-talet styrdes av tre konsuler, Petter Olsson, Nils Persson och Oscar Trapp. Under femton år var Petter Olsson stadsfullmäktiges ordförande med Nils Persson som vice ordförande. Den senare var ungefär samtidigt under en lång period drätselkammarens (motsvarande nuvarande kommunstyrelsen) ordförande med Oscar Trapp som vice ordförande. Förutom de tre nämnda herrarna fanns i Helsingborg under samma tidsperiod en rad andra framträdande industrimän, handlande och skeppsredare som förlänats hederstiteln konsul.