Kolonialvaruföretag

Kolonialvaruföretag, som en naturlig följd av att Helsingborg är en betydande importhamn har flera företag i denna bransch etablerats i staden. Det började under senare delen av 1800-talet och kulminerade åren kring sekelskiftet 1900. Flera av företagen utgjorde en fortsättning på redan befintliga hökerier/speceributiker. Affärsmän skaffade kontakter utomlands och importerade själva de inom kolonialbranschen tillhörande varorna, exempelvis kaffe, te, salt, socker, sill, viner, glas, konserver, frukt, kemikalier m.m. Allt efter som importen ökade och blev lönsam övergick flera av butikerna till att i stället fungera som grosshandlare varvid butikerna efterhand avvecklades. Ett betydande antal kolonialvaruaffärer utan egen import har också haft sin marknad genom åren. En del företag har enbart sysslat med import och försäljning av kaffe och te, (se Kafferosterier), liksom speciella företag i chokladbranschen. Av de mest kända kolonialvaruföretagen kan nämnas August Wingårdhs AB. August Wingård övertog 1884, 24 år gammal, en diversehandel där han varit bodbiträde sedan 1875. Firman hade rötter i tidigt 1800-tal. Bl.a. den i staden välkände konsuln Johannes Hallberg hade varit ägare från 1835 och till sin död, 1862. Flera olika efterföljare drev sedan firman fram till 1884 då Wingårdh köpte såväl butik som fastighet av änkefru Charlotta Maria Hallberg. 1902 lät Wingårdh bolagisera rörelsen till August Wingårdhs AB. Verksamheten var förlagd till korsvirkeslängorna vid Billeplatsen jämte fastigheterna Södra Storgatan 3 och 5.

AB A & I Nelson hade en liknande utveckling. Bröderna Andreas och Johan Isac Nelson startade en diversehandel 1874. År 1877 avvecklades butiken och firman övergick till att fungera som partihandel. Med filialer i Halmstad och Växjö gick företaget under namnet Nelsonbolagen. År 1943 övertogs rörelsen av EOL-bolaget. Kontor och lager fanns i kvarteret Telegrafen. Import AB John Jakobsson startades 1895 av John Jakobsson och 1909 ombildades firman till aktiebolag. Företaget som höll till i eget hus på Bruksgatan 29 utvecklades till en av södra Sveriges största i branschen. AB Anton Hofvendahls grossistföretag och partihandel i kolonialvaror startades 1902 av konsuln Anton Hofvendahl. Företaget var närstående till Ostindiska Kaffekompaniet och AB Helsingborgs Jästförsäljning. Kontor och lager, från början i Södra Kyrkogatan 9, fanns från omkring 1918 i eget större tegelhus på platsen där i dag skattemyndigheten håller till (hörnet Bollbrogatan/Järnvägsgatan), Järnvägsgatan 35. Rörelsen avvecklades 1973 då huset revs.

Hälsingborgs Kolonialvaru AB grundades 1906 med verksamheten i konsul Petter Olssons fastigheter i kvarteret Karl XV. Konsul Albin Löfdal var länge vd. Ett av de äldre företagen i branschen var Paulin & Synnergren som kring förra sekelskiftet höll till i kvarteret Sockerbruket på gården till Jacob Hansens hus. De flesta här nämnda företagen har efterhand införlivats i de olika riksomfattande distributionskedjorna som ICA och Dagab. Slutligen kan nämnas att flera av de uppräknade företagen hade egna Kafferosterier, ibland drivna under eget bolag, med egna varumärken på kaffet, som Wingårdhs Arabia, Nelsons Kaffe, Jakobssons Tellus och Skånskans Kaffe. En avläggare till Kolonialbolaget, vars rosteri togs över av Skånska Kaffe AB, startades 1911 av konsul Albin Löfdal. KEA