Kolmätaregränden

Kolmätaregränden, år 1730 anges namnet till Twärsträtet, på senare kartor saknar den namn. Det är ovisst när namnet har fastställts men det kan antas att det är i slutet av 1700-talet och kan möjligen härledas till den kolbrytning som skedde bland annat i Landborgen (Centrum).