KFUK

KFUK, Kristliga Föreningen Unga Kvinnor bildades i Helsingborg 1895. Den första lokalen var inrättad i Missionshuset på Bruksgatan men även konsul Petter Olsson upplät en tid lokal i sin magasins- och bostadsbyggnad vid Kullagatan. Åren 1938 till 1979 hade KFUK lokaler i Södra Storgatan 20 (i det s.k. Köpmännens hus), men sedan flyttade föreningen till Villatomtsvägen 3. År 1939 fick KFUK Sommarhemmet Solvik i Hittarp.