Käftaåra

Käftaåra, benämning på området öster om Kullavägen närmast söder om järnvägen. En vanlig benämning på äldre kartor är Käftaådra. Ådra kommer av det faktum att det runnit en bäckåder från Käfta kärr västerut genom Pålsjö skog. Se även Sjöar och vattendrag.