Kastellgatan

Kastellgatan, se också Brigadgatan (Berga industriområde 1964).