Brigadgatan

Brigadgatan, Många gator i områdena kring Ringstorp, Berga och Fredriksdal erinrar dels om slaget vid Helsingborg 1710 som stod i dessa områden, dels om den tidigare militärförläggningen på Berga kasern (nuvarande Kavalleristen). (Fredriksdal 1963).