Karolina Widerström

Widerström, Karolina, 1856–1949, blev 1888 Sveriges första kvinnliga läkare. Hon var Helsingborgsflicka, född på Långvinkelsgatan. Fadern Otto W. var gymnastiklärare vid Elementarskolan. ”Lina”, som hon kallades, var som ung flicka en styv gymnast och duktig simmerska. Hennes planer var från början att, liksom fadern, utbilda sig till gymnastiklärare. Efter studentexamen 1879 inledde hon sina vidare studier vid Gymnastiska Centralinstitutet. Men hon kom snart att inrikta sig på att läsa medicin vid Karolinska institutet, blev medicine kandidat 1884 och började sin tjänstgöring på Akademiska sjukhuset i Stockholm, där hon avlade med. lic. examen 1888. Widerström skrev upplysningsböcker och höll föredrag om ”kvinnohygien” och sexualkunskap. Som läkare arbetade hon enbart som gynekolog, var praktiserande läkare i Klarakvarteren i Stockholm från 1889 till 1924, blev hedersdoktor 1933. Hon var även politiskt verksam och intog en ledande plats inom kvinnorörelsen. KEA

Läs mera: Anne Cronström, ”Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga läkare”, uppsats i Årsberättelse 1986 för Helsingborgs medicinhistoriska förening. förening; Fritz Netzler, ”Helsingborgsminnen från min ungdom” (1928).