John Fernström

Fernström, John, 1897–1961, musiker och tonsättare. Fernström knöts 1916 som violinist och senare konsertmästare till Nordvästra Skånes Orkesterförening (senare Helsingborgs symfoniorkester), vars intendent han var åren 1932–1939. Han kom som pedagog och inspiratör att få stort inflytande på stadens musikliv bl.a. som grundare och ledare av Helsingborgs Oratoriesällskap. Han är även känd som tonsättare. I sin självbiografi ”Jubals son och blodsarvinge. Självbiografiska anteckningar” (1967) behandlar han till stor del sin tid i Helsingborg. Fernström har även skrivit ”Dietrich Orgelmester” om Buxtehude (1937).

Läs mera: Boel Lindberg, ”Mellan provins och parnass” (1997).