Jan Gehlin

Jan Gehlin, författare, jurist. Född 1922 i Norrköping, död 2010. Han växte upp i Helsingborg på Sankt Clemens gata. Föräldrarna var konstnärsparet Ester (född Henriques) och Hugo Gehlin som var med om att grunda KRO (Konstnärernas Riksorganisation). Det fackliga intresset gick igen hos Jan Gehlin som engagerade sig starkt för
författarnas villkor, främst som dynamisk ordförande i Sveriges Författarförbund 1965–82. Gehlins båda syskon bejakade liksom föräldrarna konstnärsbegåvningen, men Jan valde juristbanan och avancerade till hovrättsråd.

Gehlin gav ut en lång rad diktsamlingar och prosaböcker, bl.a. ”Tre fönster mot det förflutna” (1995), där författaren också berättar om sina barndomsår i Helsingborg. Där ger författaren ett personligt, målande och charmfullt perspektiv på stadens utveckling. Delvis
självbiografiska och med Helsingborg som bakgrundsmiljö är romanerna ”Arvskiftet” (1947), ”Enskilt område” (1949) och ”Gränstrakter” (1953). Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1974.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg”
(2005).