Helsingborgsmedaljen

Helsingborgsmedaljen, är det finaste bland hederstecken till förtjänta helsingborgare
Helsingborgsmedaljen, är det finaste bland hederstecken till förtjänta helsingborgare
Helsingborgsmedaljen, är det finaste bland hederstecken till förtjänta helsingborgare

Helsingborgsmedaljen, stadens förtjänsttecken till ”välförtjänta medborgare”. Medaljen utdelades första gången på stadens födelsedag den 21 maj 1949 och har fram tills 2007 utdelats till 351 män och 66 kvinnor. Medaljen är utformad av arkitekt Gustaf Wilhelm Widmark. Den är i 18 karats guld, på ena sidan prydd med tre bilder föreställande Kärnan, Mariakyrkan samt ett skepp med svällande segel. Andra sidan är prydd med stadens vapen och har inskriften ”Helsingborgs stad i tacksam erkänsla”. Till medaljen hör ett band i rött och vitt – stadens färger. T.o.m. 1983 delades medaljen ut varje år, med undantag för 1982, därefter endast vart tredje år. Vilka medborgare som skall tilldelas Helsingborgsmedaljen avgörs av en av fullmäktige utsedd delegation. Bland de första mottagarna av Helsingborgsmedaljen var dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf (Gustav VI Adolf) i hans egenskap av ”sommarhelsingborgare” och Henry Dunker.

Förteckning över mottagare; https://helsingborg.se/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/priser-och-utmarkelser/helsingborgsmedaljen/