Husensjö

husensjo-rekognHusensjö, stadsdel öster om Jönköpingsgatan som fått sitt namn efter den sjö som en gång fanns i området. På en lägeskarta från 1710 markerades ”Husens Siö” som en av flera småsjöar öster om staden. De hade mestadels förbindelse med varandra genom bäckar. Ända in på 1920-talet kunde Husensjö liknas vid en sjö, då vårfloden dränkte området, som dock efterhand övergick till att bli Husensjö mosse, eller måse. En del bostadshus uppfördes i mossens västra del i början på 1900-talet, ursprunget till stadsdelen, och efter utdikningar under 1950-talet har en tätbebyggd stadsdel vuxit upp. Av den forna sjön syns ingenting i dag. Se även Sjöar och vattendrag. Antal inv. 2009 var 1 604.

Husensjö, ovan, på rekognoseringskartan från 1811 och nedan på ett modernt flygfoto. Stadsbyggnadskontoret

Husensjö, ovan, på rekognoseringskartan från 1811 och nedan på ett modernt flygfoto. Stadsbyggnadskontoret

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Husensjö: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mer: K.E. Olsson (Ander), ”Statt Ena & Möllerna på Wången”, 1985; K.E. Olsson (Ander), ”Fiskedammar och vattenflöden i gamla Helsingborg”, Kring Kärnan 21 (1992).