Husensjö

Husensjö

husensjo-rekogn
husensjo-rekogn
, stadsdel öster om Jönköpingsgatan som fått sitt namn efter den sjö som en gång fanns i området. På en lägeskarta från 1710 markerades ”Husens Siö” som en av flera småsjöar öster om staden. De hade mestadels förbindelse med varandra genom bäckar. Ända in på 1920-talet kunde Husensjö liknas vid en sjö, då vårfloden dränkte området, som dock efterhand övergick till att bli Husensjö mosse, eller måse. En del bostadshus uppfördes i mossens västra del i början på 1900-talet, ursprunget till stadsdelen, och efter utdikningar under 1950-talet har en tätbebyggd stadsdel vuxit upp. Av den forna sjön syns ingenting i dag. Se även Sjöar och vattendrag. Antal inv. 2009 var 1 604.

Husensjö, ovan, på rekognoseringskartan från 1811 och nedan på ett modernt flygfoto. Stadsbyggnadskontoret
Husensjö, ovan, på rekognoseringskartan från 1811 och nedan på ett modernt flygfoto. Stadsbyggnadskontoret
Husensjö, ovan, på rekognoseringskartan från 1811 och nedan på ett modernt flygfoto. Stadsbyggnadskontoret

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Husensjö: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mer: K.E. Olsson (Ander), ”Statt Ena & Möllerna på Wången”, 1985; K.E. Olsson (Ander), ”Fiskedammar och vattenflöden i gamla Helsingborg”, Kring Kärnan 21 (1992).