Hästhagen

Hästhagen, äldre benämning på de frodiga betesmarker som fanns öster om nuvarande Landskronavägen (senare industriområde för bl.a. ASEA/Elektromekano). Under 1700-talet användes området som betesmark för vagnmanslagets och skjutsböndernas hästar. Under 1800-talet disponerades marken av Helsingborgs Jern- & lerkärlsfabrik (se Ruuthska bruket). I området låg en större lantgård som stod kvar till 1966, samma år som Ramlösa vattentorn revs. Se även Gästgiverier och skjutshåll.