Hästen

Hästen

Hästen, skulptur i koppar av Åke Thornblad. När distriktslantmästare Bertil Frostenson donerade pengar till en skulptur ville han att den skulle få följande inskription: ”Detta konstverk har inköpts av Helsingborgs kommun för medel, donerade till minne av Tyra Frostensons föräldrar fabrikören Måns Nordahl och hans hustru Bina från Helsingborg.”
När man sedan letade efter lämplig placering för skulpturen visade det sig att makarna Nordahl hade bott på Pålsjögatan under hela 1930-talet och man placerade därför skulpturen i Kopparmölleparken nedanför den lilla slänten vid Pålsjögatan där den invigdes den 10 november 1988. Placeringen visade sig dock vara alltför undanskymd och under 1990-talet vandaliserades skulpturen upprepade gånger. Man beslutade därför att flytta den upp för slänten och ställa den väl synlig från Pålsjögatan där den återfinns idag.
Från: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]