Kopparmölleparken

Kopparmölleparken, belägen i Troedsmöllans markområde. Att parken och platsen fått namn efter Kopparmöllan (se Möllor/Kvarnar och Hälsan) beror på ett misstag vid namngivningen. Sedan Hälsovägen blivit en infart bebyggdes marken med industrier. En bild från sekelskiftet 1900 visar att den lågt liggande delen av parken var en fångdamm till Troedsmöllan. I bakgrunden fanns en större byggnad tillhörigt Helsans gjuteri. Denna försvann 1911–12 och marken fylldes ut. Från Hälsovägen byggdes en väg genom dalen fram till Pålsjögatan och i samband med den anlades också större delen av parken. År 1921 drogs en spårvägslinje genom dalen och den fanns där till 1954. Av den gamla förbindelseleden återstår i dag endast en gångväg. I parken står en av de största blodbokarna i Helsingborg. År 1988 uppsattes en skulptur, utförd av Åke Thornblad, mitt i parken. Den flyttades år 2000 till ett läge alldeles vid entrén till parken från öster. Se även Hälsan och Hästen.