Hotell Horisont

Hotell Horisont

Hotell Horisont, invigt 1985 på platsen för det gamla Ångtegelbruket på Söder. Hotellet byggdes av OK men drevs redan från starten av RESO Hotels. 1996 övertog Scandic RESO och Scandic Hotels har sedan dess stått för driften. 2001 köptes Scandic av Hilton International som är hotellets ägare idag.