Hilma Åkesson

Hilma Maria Åkesson, 1886-1957, föddes i Smedstorp utanför Kristianstad, men levde större delen av sitt liv i Helsingborg. Från det tidiga 1900-talet till sin död, bodde hon i lägenheten på övre plan i gatuhuset på Södra Storgatan 29. Mellan åren 1911 och 1954 arbetade Hilma Åkesson som vakt på Helsingborgs museum, som på den tiden låg på Södra Storgatan 31. Hennes bror, Anders Åkesson (1869-1933), var rustmästare på museet.

Hilma Åkesson var även den första föreståndarinnan för Våffelbruket, numera Möllebackens våffelbruk, vilket drevs i museets regi och låg på Landborgen precis ovanför hennes bostad. Hilma Åkesson gifte sig aldrig, men hon hade ett fosterbarn – krigsflyktingen Hansi Krebs. Ett par år före sin död skänkte Hilma Åkesson ett antal föremål till museet, däribland klädesplagg och köksattiraljer. FJ