Anders Åkesson

Anders Åkesson föddes 23 december 1869 i Valltorp utanför Kristianstad. Han utbildade sig till möbelsnickare i Simrishamn, och flyttade där efter till Helsingborg där han under en period arbetade hos olika firmor. Mellan 1903 och 1908 arbetade han som spårvagnsförare på den nya spårvägen.

1908 påbörjade Anders Åkesson sin tjänst som rustmästare på det nyinrättade museet i Helsingborg. Där arbetade han fram till 1 januari 1933, då han tog tjänstledigt på grund av sjukdom, och avled 28 september samma år. Anders Åkesson var bror till Hilma Åkesson (1886-1957), som var vakt på museet och den första föreståndarinnan för Våffelbruket, vilket drevs i museets regi.