Högvaktenhuset

Det palatsliknande bankhuset, här sett från Stortorget. Foto omkring 190

Högvaktenhuset, kallades det stora bankhus, uppfört 1886–87, som fram till rivningen 1967 låg i sydvästra hörnet av Stortorget/Järnvägsgatan. Det ståtliga huset inrymde bl.a. Skandinaviska banken och ersattes av det nuvarande så kallade SE-bankhuset. Se även Centralpalatset.

LÄS MERA: Adam Katzeff, ”Ett försvunnet centralpalats”, Kring Kärnan 24 (1995).