Hemvärnets musikkår

Hemvärnets musikkår, grundades i november 1943. Syftet var att underhålla de på orten förlagda mobiliserade förbanden. Det första offentliga framträdandet hade musikkåren i december 1943. Efter att de militära regementsmusikkårerna blev nerlagda, har Hemvärnet övertagit nästan all ceremoniell musik inom försvaret. Musikkåren har bl.a. deltagit i högvakten vid Stockholms slott vid ett flertal tillfällen och vid en mängd evenemang i hemstaden som H55, VM i fotboll 1958 och Helsingborgs 900-årsjubileum 1985. Musikkåren uppträder i svenska arméns paraduniform modell 87. Ledare var under en följd av år musikfanjunkare Herman Lindelöf.