Helsingborgs turisttrafikförening

Turisttrafikförening, Helsingborgs bildad 1926 vid ett möte på Högre allmänna läroverket. Borgmästare Johan Bååth blev ordförande, en syssla som han kom att inneha i många år. Föreningens ändamål var att verka för Helsingborg som turiststad. Bland pionjärerna kan nämnas förutom Bååth, överlärare Hjalmar Forsberg, dr Sven Hallström (sekr. under flera år), baron Axel Thott, konsul Albin Löfdal, bokhandlare Otto Killberg, disp. Henry Dunker, ing. Harald Bergengren, red. Ove Sommelius (släkten), adjunkt Gustaf Enert, skeppsred. E. Banck (släkten) och dir. Carl Ravén. Möten hölls de första åren på olika platser, men 1927 ordnades en expedition hos Helsingborgs Resebyrå på Järnvägsgatan 25, som mot ersättning svarade för servicen. 1932 hyrdes lokal i samma fastighet, men redan året därpå fick föreningen flytta. Föreningens styrelseledamot major Harry Burnett tillhandahöll då lokaler på Karlsgatan 12. År 1934 ingicks avtal med Kungl. Automobilklubben (KAK) och lokaler hyrdes gemensamt i Gamla tullhuset på Hamntorget. Med viss reducering av utrymmet p.g.a. Kristidsnämndens lokalbehov några år från 1941, fanns turistverksamheten kvar här till 1974 då man flyttade till Rådhuset.

Redan från föreningens start producerades mängder av turistbroschyrer på flera språk. Årlig statistik fördes och presenterades över resandefrekvensen över Sundet, hotellbeläggningar etc. Samarbeten förekom med Svenska Turistföreningen, Trafikförbundet och ett flertal in- och utländska turistorganisationer. Bussutflykter för medlemmar, stadsguider, turistpiloter på scooters, arrangemang som Kul-i-juli har Turisttrafikföreningen varit initiativtagare till. Föreningens turistchefer efter de ovannämnda pionjärerna har varit Joel Laurin, Sven Bagger-Jörgensen, Stig Jerker Svensson, Kjell Andersson och Torkel Brunstorp. De senaste ordförandena i föreningen var Nils Carlius och Torsten Carlius.

Föreningen upplöstes år 2001 sedan stadens bidrag till verksamheten slopats och turistverksamheten fortsattes sedan av den kommunala Turistbyrån. Denna flyttade efter en tid i rådhuset till nya Knutpunkten, har sedan legat på Stortorget (Mollbergs), därpå i Terrasshuset men efter stadsarkivets avflyttning från Rådhuset 2004 flyttade Turistbyrån åter dit. Sedan 2010 finns Turistbyrån i Dunkers Kulturhus.