Helsingborgs stadsarkiv

Helsingborgs stadsarkiv, sedan 2004 på Bredgatan 17, i f.d. Skåne-Hallands Utsädes AB:s kontors- och magasinsbyggnad. Här förvaras på bl.a. 6 000 hyllmeter allmänna handlingar från den kommunala arkivbildningen. Det mesta är tillgängligt för allmänheten som har tillgång till en forskarsal. Stadens arkiv, som är under ständig uppbyggnad har tidigare förvarats i Rådhuset och med ”filial” i f.d. spritfabriken i Ödåkra. Det äldsta förvarade dokumentet i arkivet är ett donationsbrev från 1597 utfärdat av dansken Göse Herman, vars dotter rymt med en man hon inte var trolovad med. Den försmådde brudgummen krävde upprättelse för nesan och som bot skänkte Göse Herman hundra riksdaler till de fattiga i Helsingborg. Hur det gick för dottern och hennes nye man är ej bekant. KEA