Helsingborgs samläroverk/Strixaskolan

Helsingborgs Samläroverk/Strixaskolan, Hästhagsvägen i Ramlösa, grundad 1929. Skolans ändamål var förberedande för såväl manliga som kvinnliga elever för real- och studentexamen. Undervisningen, som kunde påbörjas när som helst på året, skedde i regel som korrespondensundervisning jämte muntliga kurser för vissa ämnen. Den drivande kraften och lärare under i stort sett hela skolans verksamhetstid var Henning Fahlström, kallad ”Strix”, p.g.a. Fahlströms likhet med Albert Engströms skämtteckningar i Strix. En icke helt okänd elev var Henning Sjöström som senare blev rikskänd advokat m m. Sämjan mellan rektorerna på Strixaskolan och Helsingborgs Högre Allmänna läroverk var dock inte den bästa, varför Strixeleverna bl.a. måste åka till Göteborg för att avlägga studentexamen. Skolan avvecklades 1969. Byggnaden, som ursprungligen uppförts mellan åren 1910-12 som bostad, revs 1973.