Helsingborgs föreläsningsförening

Helsingborgs föreläsningsförening, grundad 1894 på initiativ av bl.a. folkskolläraren Nils Krok, som sedan var dess föreståndare till sin död 1927, således i hela 32 år. Åren mellan 1927 och 1961, en ganska lång tid, klarade sig föreningen med endast två föreståndare; rektorn Emil Johansson fram till 1940-talet och därefter folkskolläraren Harry Johnsson. År 1961 tog historielektorn Åke Ljungfors över och höll i trådarna livet ut. Föreläsningarna hölls från början omväxlande i gossläroverkets aula och i Jacob Hansens hus, någon gång på Fredriksdal och slutligen i Maria församlingshus. Trots TV:ns intåg lyckades föreläsningarna samla stora skaror åhörare, i synnerhet då programmet rörde ämnen med lokal anknytning, men efter Ljungfors frånfälle har föreningen upphört. Föreläsningar i samma anda och kontinuitet arrangeras i dag av Helsingborgs museiförening. KEA

LÄS MERA: Erik Hagberg, ”Nils Krok och ’Ingeborg Holm’, folkskolläraren som skrev filmhistoria.” Minnen från Helsingborg och dess skola 36 (1969)