Helsingborgs Drumcorps

Helsingborgs Drumcorps, bildades i oktober 1974 av en grupp föräldrar till elever i Kommunala musikskolan. Initiativtagare var slagverkaren i Helsingborgs symfoniorkester Sune Pålsson, musikskolans rektor Curt Barregren och corpsets ordförande Karl Erik Olsson (Ander) som drog igång verksamheten. Helsingborgs Drumcorps hade då redan verkat en tid och bl.a. framträtt i radio och på det lokala nöjesprogrammet Kul-i-juli. Helsingborgs Drumcorps engagerades allt flitigare, inte minst av staden. Sune Pålssons hustru, Ingrid, startade en sektion med drillflickor och vidare bildades ett marimbaband inom kåren. Många utlandsturnéer och uppvisningar har hunnits med genom åren. I dag är Helsingborgs Drumcorps ett av stadens ansikten utåt vid åtskilliga officiella arrangemang, festligheter, invigningar och då gästande kryssningsfartyg anlöper hamnen.