Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB

Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB, grundades 1891 på initiativ av konsulerna Petter Olsson och August Wingårdh, fabrikör Axel Henckel och grosshandlare August Sylvan. Verksamheten omfattade till en början kalkbränning, kokstillverkning och bränsleförsäljning. Kokstillverkningen upphörde under första världskriget. År 1930 förvärvades ett större grustag, Berga grustag, varifrån såldes framför allt gjutgrus. Verksamheten upphörde helt under 1970-talet. Fabriken låg vid Södergatan 130, strax öster om det som idag är Hästhagsviadukten.