Helenehill

Helenehill, villa, legendarisk och sedan länge försvunnen kaférörelse vid Drottninggatan. Huset uppfördes omkring 1877 av överste G. Adlersparre. Helenehill togs över 1883 av handlande S. P. Persson, 1884 av skeppsredare Otto Banck (släkten), 1901 av kammarherre W. Peyron, därpå av dennes broder Claes Peyron. 1913 tog handlande Nils Håkansson över och 1917 var släkten Banck åter i huset, nu genom Erik, son till Otto. Han bodde med sin familj kvar till 1925, då familjen flyttade till villa Halali. År 1926 köptes Helenehill av Augusta Klintman som fram till slutet på 1930-talet drev kafé och restaurang Helenehill. Populär var särskilt uteserveringen mot Drottninggatan, där musikkapell ofta underhöll. År 1939 förvärvades fastigheten av byggfirman Ahlström, som på platsen uppförde ett större hyreshus med bl.a. Saga-biografen, öppnad 1940.

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Det Gamla Helsingborg” Del XI (1991).