Halali

Halali, villa, (tidigare Nadineberg) låg i hörnet av Halalid och Randersgatan 13. Huset uppfördes 1891 åt ryttmästare Stellan Mörner efter ritningar av Mauritz Frohm. Villan har sedan bebotts av bl.a. hovsångare Carl Hagman, grosshandlare Anders Åbron, skeppsredare Erik Banck (släkten) och kammarherre Wilhelm Peyron. Villan revs 1959 för byggande av åtta nya villor.