Harry Perborn

Perborn, Harry, 1910–1990, tillsynslärare på Råå, historie- och bygdeforskare, känd som författare till bl.a. ”Bygden och banken” samt ”Om gamla Råå” som berättar Råås historia genom tiderna. Perborn var född i Kalmar, men kom att bli en aktiv Rååbo, engagerad i scouting, Råå museum för fiske och sjöfart, Lions m.m. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1978.