Råå museum för fiske och sjöfart

Råå museum för fiske och sjöfart
Råå museum för fiske och sjöfart

Råå museum för fiske och sjöfart, grundat 1933 på initiativ av dåvarande komministern i Raus församling Arvid Kjellberg. Denne samlade in ett stort antal foton av och biografier över gamla Rååbor. Detta blev embryot till museet, vars officiella öppnande ägde rum på sommaren 1935 i den gamla tullexpeditionen vid hamnen. Redan 1936 flyttade man samlingarna till större lokaler i Missionsgatan 2. Det nya huset invigdes den 14 maj 1937 av borgmästare Bååth. I stort sett varje dag året runt mellan kl. 13 och 16 var museet tillgängligt för besökare. För att ha en juridisk huvudman för museet bildades i april 1936 Råå museiförening. År 1978 såldes Missionsgatan 2. De då snabbt växande samlingarna flyttades till en nyinköpt byggnad, gamla minkfoderfabriken vid hamnen. Våren 1980 återinvigdes museet. På 1980-talet byggdes ett par fasta utställningar upp, studiecirklar anordnades och intensiv forskning bedrevs.
År 1984 började man ge ut ett medlemsblad. På 1990-talet fick museet en ny båthall, där nu bl.a. världsomseglaren Kurt Björklunds ”Golden Lady” har sin plats. År 2001 producerades en film om fiskelägets historia, ”Från fiskebodarna wed Råå till Fiskebodarna på Råå”. Sommaren 2003 beslöts att göra en ny tillbyggnad bl.a. för att bereda plats åt motorer, maskiner och redskap från det nerlagda företaget Bröderna Linds motorverkstad. Några namn som speciellt kan nämnas i samband med museets verksamhet är Harry Perborn, Curt Persson och Jan Davidsson som alla publicerat böcker eller artiklar om fiskeläget.