Hantverksföreningen i Helsingborg

Hantverksföreningen i Helsingborg, bildad 1887 under namnet Helsingborgs Fabriks- och Handtverksförening. Initiativtagare var Carl Boijsen, som tidigare varit ordförande i en hantverksförening i Helsingborg, bildad 1846. Denna lades ner på 1870-talet och i samband därmed skänktes 10 000 kronor till grundplåt åt Asylen för aktningsvärda ålderstigne. Till ordförande i den nya föreningen valdes Oscar Trapp. Många kända yrkesmän har varit förgrundsgestalter inom Hantverksföreningen, såsom A. Kjellsson, A. Wilson, Fritz Murman, Carl Olsson, Carl Åkerberg, Axel Larson, Georg Fahlman och Bonde Bengtssons, för att nämna några från äldre tid. År 1895 köpte föreningen tomt nr 1 i kvarter Thalia, där 1896 den ännu i dag kvarstående hörnfastigheten Bruksgatan/Möllegränden togs i bruk. Alfred Hellerström var arkitekt och Nils Andersson byggmästare.

Hovhandskmakaren Ernst Andersson bildade 1921 en (ännu verksam) sångkör (se Sångkörer). År 1945 uppförde föreningen en fastighet vid Mellersta Stenbocksgatan. Största donator till bygget var Hantverksföreningens damklubb, bildad 1927. År 1987 bildades ytterligare en damklubb, ”Hantverkarkvinnorna”. Som medarrangör av Industri- och slöjdutställningen 1903 jämte hantverksmässor och andra utställningar har Hantverksföreningen gjort sig kända i vida kretsar. Man arbetar särskilt för att utöka och förbättra yrkesutbildningen och svarar för gesällinvigningar. Idog påskyndare av verksamheten är sedan många år handskmakarmästare Ernst Andersson d.y. Se även Hantverksyrken.

Läs mera: ”Helsingborgs Fabriks- och Handtverksförening 1887–1912”; ”Helsingborgs Fabriks- och Hantverksförening 1887–1937”; Torgny Fransson/Patrick Kumlien, ”Mästarnas historia” (1986).