Asylen för aktningsvärda ålderstigne

Asylen för aktningsvärda ålderstigne, stiftelse grundad 1873 av Helsingborgs Industriidkares och deras hustrurs och barns hjälpfond. Med stöd av syskonen O.D. och Carl Krook (släkten) fonder förvärvades två tomter vid Carl Krooks gata 17 och där uppfördes 1877 två sammanbyggda fastigheter med 36 lägenheter. Då större delen av kvarteret stod inför rivning för att uppföra fackföreningshuset Borgen, lät stiftelsen 1966 uppföra en ny byggnad med 58 lägenheter vid Tränsgatan på Fredriksdal.