Gustav Adolfsskolan

Gustav Adolfsskolan, Gustav Adolfs gata, invigdes år 1900. Arkitekt var Alfred Hellerström. Skolan ersatte bl.a. Södra skolan, som låg intill Gustav Adolfskyrkan. Den kommunala skolverksamheten lades ned 2004 och idag huserar Internationella Engelska skolan där. Lokalerna rymmer cirka 900 elever.