Gustaf Nordahl

Nordahl, Gustaf, 1903–1992, skulptör. Av Nordahl finns i Helsingborg två skulpturer, båda vid Mariakyrkan, dels den 1956 uppsatta Livets källa framför huvudportalen, dels den 1963 uppsatta Johannes i förgylld brons på sakristians norra gavel. Nordahl var son till Per Nordahl. Se Nordahl, M. & P .