Göte Friberg

Friberg, Göte, 1908–1992, polismästare. Friberg kom till polisen i Helsingborg 1941 och var som polisintendent bl. a. mycket aktiv i flyktinghjälpen i Helsingborg under det andra världskriget. Med sina personliga kontakter med dansk motståndsrörelse under den tyska ockupationen ingrep Friberg personligen vid upprepade tillfällen för att hjälpa flyende danska judar och motståndsmän till det fria Sverige. Om dessa dramatiska upplevelser berättar han ingående i boken ”Stormcentrum Öresund” (1940–45). Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1975. Se även Beredskapstiden och Flyktingströmmar.