Beredskapstiden

Kaffet fritt från ransonering, ett efterlängtat besked av många.
Kaffet fritt från ransonering, ett efterlängtat besked av många.
Kaffet fritt från ransonering, ett efterlängtat besked av många.

Beredskapstiden, med sitt geografiska läge som gränsstad vid Öresund hamnade Helsingborg vid andra världskrigets utbrott i september 1939 nära världskonflikten. Danmark med syskonstaden Helsingör ockuperades av tyskarna den 9 april 1940 och det fruktades från svensk sida att Helsingborg vid ett angrepp på Sverige skulle hamna i den direkta skottlinjen. I Sverige utlystes redan på hösten 1939 allmän mobilisering och höjd beredskap inte minst vid den skånska Öresundskusten med anläggande av fort och bunkrar, den s.k. Per-Albinlinjen. Inkallade beredskapssoldater inkvarterades i skolor och andra offentliga utrymmen i staden.
I den avspärrade hamnen förlades nattetid en minerad gammal lastångare som snabbt kunde sprängas och därmed spärra hamninloppet för fientliga fartyg. Den 11 april, bara två dagar efter ockupationen av Danmark, släcktes all yttre belysning i staden och dagen därpå påbjöds total mörkläggning. Runtom i Helsingborg var man snart i gång med byggande av skyddsrum i bostadshusen, utdelning av gasmasker, luftskydds- och första hjälpen-övningar etc. Det gjordes upp evakueringsplaner för utsatta grupper som sjuka och skolbarn. Smärre grupper av skolbarn hann också evakueras uppåt landet. Till de starkaste minnesbilderna från beredskapsåren hos nu äldre helsingborgare hör dock de under krigsåren återkommande överflygningarna av allierat bombflyg på väg till och från Tyskland. Från dansk sida besköts planen av tyskt luftvärn och även det svenska luftvärnet öppnade ibland eld samtidigt som strålkastarna svepte över natthimlen. Helsingborgarna kunde också från första parkett uppleva hur skadskjutna flygplan brinnande singlade mot marken. I t.ex. Laröd störtade ett allierat flygplan alldeles intill en bondgård och vid Brohult störtade ett annat allierat plan. Ett femtiotal allierade flygare som störtat över Skåne har fått en egen begravningsplats på Pålsjö kyrkogård. År 1945, då kriget var slut, kom efter att bensinransoneringen införts den första bensinlasten till Helsingborg. Det var Helsingborgs Transoils fartyg ”Zelos” som lossade. Samma år kom den första apelsinlasten genom Broströmkoncernens ”Skogaland”.

Fred var vad alla önskade under ofredsåren och den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland - en glädjens dag.
Fred var vad alla önskade under ofredsåren och den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland - en glädjens dag.
Fred var vad alla önskade under ofredsåren och den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland – en glädjens dag.
https://stadslexikon.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/79/2016/12/sandsackar-714x1024.jpg
Som skydd mot granatsplitter i samband med de täta överflygningarna av bombplan på väg till Tyskland och eldgivningen från luftvärnet, lät man på flera håll i Hbg stapla sandsäckar för att skydda skyltfönstren. Bilden från Södra Storgatan vid Lilla Bergaliden.
Som skydd mot granatsplitter i samband med de täta överflygningarna av bombplan på väg till Tyskland och eldgivningen från luftvärnet, lät man på flera håll i Hbg stapla sandsäckar för att skydda skyltfönstren. Bilden från Södra Storgatan vid Lilla Bergaliden.
Som skydd mot granatsplitter i samband med de täta överflygningarna av bombplan på väg till Tyskland och eldgivningen från luftvärnet, lät man på flera håll i Hbg stapla sandsäckar för att skydda skyltfönstren. Bilden från Södra Storgatan vid Lilla Bergaliden.
En stor mängd fartyg låg upplagda under kriget i Norra hamnen.
En stor mängd fartyg låg upplagda under kriget i Norra hamnen.
En stor mängd fartyg låg upplagda under kriget i Norra hamnen.

Se även Permittenttrafiken och Flyktingströmmar.

Läs mera: Göte Friberg, ”Några minnesblad från Hälsingborg under kriget”, Minnen från Helsingborg och dess skola 22 (1955); Karl Salomonsson (red.) Carl Palm m.fl., ”Taggtrådskust” (1971); Göte Friberg, ”Stormcentrum Öresund. Krigsåren 1940–1945” (1977); ”Utsatt läge”, Kring Kärnan 34 (2005) .