Gåsebäcksvägen

Gåsebäcksvägen, dragen över gården Gåsebäcks mark. Se även Sjöar och vattendrag (Gåsebäck 1969).