Grubbgatan

Grubbagatan, efter en gammal Helsingborgssläkt (Grubb) av bland annat hattmakare och färjemän (Stattena).