Gränsgatan

Gränsgatan, numera delvis försvunnen gata som var en parallellgata till Nygatan ca 75 meter norr om denna. Gatan utgjorde gräns mellan Helsingborgs stad och Raus planterings municipalsamhälle fram till inkorporeringen 1918.