Grenadjärgatan

Grenadjärgatan, Stattena, se också Brigadgatan.