Gården Tågabacken

Tågabacken, äldre namn på gården Tågabacken, föregångare till villa Tågaborg eller Stora Tågaborg, (Karl X Gustavs gata 27) uppförd 1859 för grevinnan Maria Sophia Barck. Villan ersatte en äldre korsvirkesbyggnad, vars anor kan spåras ytterligare ett par hundra år bakåt i tiden. Under åren 1876–79 inrymdes i ”Stora T.” en folkhögskola för kvinnor. Villan revs 1968 för uppförandet av fyra mindre villor, (se även Nils Tåge). ”Lilla Tågaborg” kallades villan med adress Tågagatan 27, uppförd omkr. 1880. Även den ersatte en äldre korsvirkesbyggnad som fanns redan på 1700-talet och tillhörde Pålsjö. År 1960 revs ”Lilla Tågaborg” och ersattes av en stor hyresfastighet.