Georg Crona

Crona, Georg, 1901–1990, konstnär och tidningstecknare. Crona var född i Helsingborg och verkade under hela sitt liv i hemstaden. Som tecknare i Skånska Socialdemokraten fångade han med sitt ritstift humoristiskt och träffsäkert en lång rad av stadens politiska och andra framträdande profiler. Under mer än ett halvsekel skildrade han också i frejdiga karikatyrer Stadsteaterns uppsättningar. I hans rika konstnärliga produktion märks särskilt teckningar och akvareller med Helsingborgsmotiv. Som konstnär debuterade han 1932 i Skånes konstförenings utställning och var från tillkomsten av Helsingborgs konstförening 1939 en återkommande utställare på bl.a. Vårutställningen på Vikingsberg. Crona var i unga år medhjälpare till Hugo Gehlin, bl.a. under arbetet med takmålningarna i Jacob Hansens hus. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1964.