Galgebacken

Galgebacken/Galgevången, en avrättningsplats/galgbacke var belägen på den höjd där studenthemmet på Östra Vallgatan ligger idag. Under medeltiden var detta platsen för Sankt Petri kyrka och senare för vattentornet vid Bergaliden (invigt 1885). Avrättningsplatsen finns markerad på en fortifikationskarta från 1600-talet. År 1656 förvärvade borgmästare Jens Nielsen Kaare av slottshövitsmannen Ove Giedde intilliggande fäladsmark, som han instängde och uppodlade och för lägets skull kallade Galgevången. Denna har sträckt sig åt Stattenahållet och kan möjligen vara förklaringen till att Galgevången allmänt anses ha legat i området kring Bergeströmsgatan.